PRECISION

With the speed of light

Laserboren

Al vele jaren zijn wij in staat om met lasers kleine gaatjes in dunne materialen te maken.
Met ons fijnsnij-laserproces is het mogelijk om gaatjes met een diameter vanaf 0,05 mm in dun materiaal te boren. Het gaat hierbij om gaatjes die worden toegepast als filtermaterialen voor vloeistoffen, filters om vastestofdeeltjes te scheiden alsmede enkelvoudige gaatjes als restrictie voor doorstroomopeningen in apparatuur voor analyse van gas/vloeistof-stromen en voor medische doeleinden.
We kunnen gaatjes maken met een hoge mate van nauwkeurigheid en rondheid en diameter/lengte-verhoudingen tot 1:5.

Daarnaast beschikken wij over de mogelijkheden om nog kleinere gaatjes dan 0,03 mm te boren met onze nieuwste ablatietechnieken. Gaatjes in het micron-bereik gemaakt met deze ultrakortepulstechniek worden omschreven in één van onze andere technieken (zie: Microlaserablatie).

laserboren